world

LNUC Concurrences partner i internationell onlinekonferens om världen efter Coronakrisen.

Tillsammans med Auro University in Indien organiserar LNUC Concurrences konferensen ”Imagining the Post-Coronavirus World” den 2-3 maj.

Vad är syftet med denna konferens?

“Coronakrisen visar tydligt att vi lever i en värld med stora orättvisor, där redan utsatta grupper får betala det högsta priset för den ekonomiska nedgången”, säger Johan Höglund, forskningsledare för LNUC Concurrences. ”Samtidigt har denna nedgång mycket positiva effekter på miljökrisen, åtminstone på kort sikt. Konferensen är ett forum för diskussion om den värld vi vill bygga då viruset är under kontroll.”

Var äger konferensen rum och hur många kommer att delta?

”Konferensen kommer att sändas live via Auro Universitetets Facebooksida: https://www.facebook.com/AuroUniversityIndia/. Hur många som kommer att delta är svårt att säga och har att göra med vad systemet orkar med. Men alla presentationer kommer att spelas in och göras tillgängliga för allmänheten. Tanken är också att samla de starkaste presentationerna i en publikation.”