Händer som håller pusselbitar

Debattartikel om migration i Dagens Industri

Mats Hammarstedt publicerade den 19 december artikeln ”Migrationen en fortsatt förlustaffär för Sverige” på Dagens Industris debattsida.

https://www.di.se/debatt/migrationen-en-fortsatt-forlustaffar-for-sverige/