Vattenflaskor

Digital fadderutbildning del av studenternas välkomnande

På fredag och lördag håller Linnéuniversitetet tillsammans med Linnékåren den årliga fadderutbildningen. I år utbildas drygt 650 studenter i Kalmar och Växjö till faddrar – digitalt på grund av coronapandemin.

Linnéuniversitetet har tillsammans med studentkåren Linnékåren sedan flera år arbetat med utbildning av faddrar för att de nya studenterna ska få bästa möjliga start på sin studietid. I år har upplägget, som så mycket annat, blivit annorlunda.

–Vi har träffat de ansvariga vid flera tillfällen och diskuterat hur restriktionerna utifrån corona ser ut och på vilket sätt det kommer påverka terminsstarten, säger Maria Larsson, sektionschef på studenthälsan. De ansvariga i föreningarna har haft många frågor och vi har rådgjort med lokalpolis kring upplägg och utförande.

Stina Hultberg, studiesocialt ansvarig för Linnékåren i Växjö, berättar att förändringar som gjorts är att studenterna delas in i mindre grupper och att aktiviteter valts där det går att hålla mer avstånd.

–Syftet med fadderutbildningen är att utbilda faddrarna i hur de välkomnar de nya studenterna på ett tryggt och inkluderande sätt, både i det akademiska och sociala, säger Maria Larsson, sektionschef på studenthälsan.

Årets utbildning kommer att belysa ledarskap, psykisk ohälsa, alkohol och så klart även vad som gäller för att förebygga smittspridning kopplat till covid-19.

I samarbete med Växjö kommun och med Länsstyrelsen i Kalmar län kommer det även att delas ut flaskor med vatten till de nya studenterna i början av nästa vecka. En välkomstgest och hälsning om att dricka mer vatten och vara försiktig med alkoholen.

4700 nya programstudenter välkomnas av sina faddrar

I Växjö är det cirka 2 800 nya programstudenter som ska välkomnas och i Kalmar är det cirka 1 900.

Studenthälsan och studentkåren har varje vår en utbildning för de studenter som ska ansvara för höstens introduktioner inom sina studentföreningar.  Faddrarna utses av de olika studentföreningarna och det är även de som håller i introduktionerna.

I augusti sker sedan den stora fadderutbildningen för de studenter som har direktkontakten med alla nya. Vanligtvis är det en heldagsutbildning där föreläsningar och övningar varvas –samarbeten med extern föreläsare som arbetar inom ambulansen och med dramapedagoger. I år blir det över zoom och en kortare utbildning.

Mer information

Om du har frågor om utbildningen är du välkommen att kontakta Maria Larsson, sektionschef på Studenthälsan, eller Stina Hultberg, studiesocialt ansvarig vid Linnékåren. Mer information kring coronaviruset och covid-19 finns även i Coronaviruset och Covid-19: Information till studenter .