student på campus

Hög andel digital undervisning

Med anledning av de skärpta restriktionerna vill vi förtydliga vad som gäller för Linnéuniversitetet. Gränsen om maximalt åtta personer vid allmän sammankomst omfattar inte universitet, eftersom vår verksamhet inte kan likställas med en allmän sammankomst eller offentlig tillställning.  

Vi fortsätter att ge den stora merparten av vår undervisning digitalt, och vi stänger inte heller ner universitetet. Vår verksamhet fortsätter, men det mesta sker i digital form. 
 
En inventering vi precis har gjort visar att 80-90 procent av all vår undervisning och våra examinationer ges i digital form i dagsläget. Vi ser nu också över om vi kan ge ännu fler moment digitalt, men samtidigt måste ändå vissa moment behöva ske i våra lokaler. Detta gäller även vissa examinationer som fortsatt kommer behöva genomföras som salstenta. 
 
Vi uppmanar dig som är student och inte har schemalagd undervisning att i största möjliga mån plugga hemifrån. Våra lokaler är dock fortsatt öppna, till exempel har universitetsbiblioteket öppet som vanligt. Men i Kalmar stängs dock universitetsbiblioteket tillfälligt den 23 november-18 januari eftersom det då flyttar till de nya lokalerna på Universitetskajen. Under den perioden hittar du bibliotekets begränsade service i hus Radix, nära Infocenter (Ra1111).
 
I övrigt gäller myndigheternas rekommendationer.
 
Ta hand om dig, och var rädd om dina nära och kära!