Människor på tågperrong

DN Debatt om att migrationsforskning inte bör förenklas

I en debattartikel i Dagens Nyheter framförde statsvetarna Peter Esaiasson och Bo Rothstein kritik mot att forskning inom området IMER (Internationell migration och etniska relationer) har missat och även aktivt avstått från att forska om kriminella familjenätverk. De avfärdade vidare IMER-forskning som ideologidriven och på förhand given.

Linnéuniversitetets forskare Kristina Gustafsson och Jesper Johansson ställde sig i en replik frågande till den beskrivningen av ett internationellt multidisciplinärt forskningsområde. Kristina Gustafsson och Jesper Johansson lägger fram argument om att avsaknad av viss forskning inte nödvändigtvis innebär att den som görs är meningslös, samt att det finns historiska och forskningsetiska skäl att vara försiktig med studier av klaner, släkt och kriminalitet.