studenter

Flera forskare delar på 4,3 miljoner kronor

Craafordska stiftelsen har idag tilldelat elva forskare vid Linnéuniversitetet sammanlagt 4,27 miljoner kronor.

Forskarna som fått pengar är:

Hanna Farnelid, institutionen för biologi och miljö, får 1 200 000 kronor till Expedition som utforskar de okända små fotosyntetiserande organismerna i Arktiska havet.

Åsa Trulsson, institutionen för kulturvetenskaper, tilldelas 1 000 000 kr för projektet ”Idag ska vi prata om kondomer”: sexuell hälsa, migration och möjligheterna för social solidaritet.

Markus Zöttl, institutionen för biologi och miljö, har fått 400 000 kronor för projektet The effects of the social environment on development, physiology and ageing in social mole-rats.

Sinisa Bjelic, institutionen för kemi och biomedicin, tilldelas 300 000 kronor till projektet Utveckling av målsökande läkemedelsproteiner mot Machupovirusorsakade blödarfebrar.

Samuel Hylander, institutionen för biologi och miljö, får 300 000 kronor till Ecological and evolutionary mechanisms shaping species composition in the face of climate change.

Leteng Lin, institutionen för byggd miljö och energiteknik, tilldelas 300 000 kronor för Experimental and modelling study on alkali release, transformation, retention and capture during thermochemical conversion of biomass.

Yvonne Becherini, institutionen för fysik och elektroteknik, får 200 000 kronor till projeketet A new perspective in the detection of Gamma Ray Bursts with COMET.

Anna Jensen, institutionen för skog och träteknik, får 200 000 kronor för projektet Kan gödsling göra skogen mer motståndskraftig mot framtida temperaturförändringar?.

Kathiravan Suppan, institutionen för kemi och biomedicin, tilldelas 200 000 kronor till projektet Non-classical organic synthesis through C-H activation reactions”.

Corina Löwe, institutionen för språk, får 90 000 kronor till projektet “Conceptions of Girlhood Now and Then: “Girls’ Literature” and Beyond.

Karina Adbo, institutionen för biologi och miljö, får 80 000 kronor till Children’s emergent science – analysing children’s chemistry and its development in a play-based learning environment.

Johan Höglund, institutionen för språk, tilldelas 100 000 kr för projektet Den koloniala antropocen: Forskarskola vid Linnéuniversitetet 2020.

Craafordska stiftelsen är en bred forskningsstiftelse som möjliggör vetenskaplig forskning i södra Sverige.

Kontakt

Annika Sand, pressansvarig, telefon 076-830 01 05, mejl annika.sand@lnu.se