demonstration med plakat med texten "demokrati" i ett hjärta

Fem nya projekt får bidrag från kunskapsmiljön En ifrågasatt demokrati

I juni utlyste En ifrågasatt demokrati projektmedel för demokratifrämjande samhällsutveckling. Nu har fem projekt utsetts som får dela på 610 000 kronor.

Visionen för En ifrågasatt demokrati, en av sju Kunskapsmiljö Linné vid universitetet, är att bidra med idéer, mötesplatser och ny kunskap för att möta de utmaningar demokratin står inför idag. Som ett led i denna vision utlyste kunskapsmiljön i juni medel för forskare, lärare och fortbildare vid Linnéuniversitetet att starta institutionsöverskridande och utåtriktade samarbeten, i syfte att utveckla gemensamma demokratifrämjande projekt.

Fem projekt får dela på 610 000 kronor

Bland de inkomna förslagen har fem projekt utvalts som tilldelats medel.

  • The role of teacher education in fostering democratic value, huvudsökande Charlotte Silander, institutionen för didaktik och lärares praktik, 150 000 kr

  • Krig, demokrati och skola. En analys av demokratiska värderingar, villkoren för det offentliga samtalet och hinder för inkludering i ett bosniskt efterkrigssamhälle, Goran Basic, institutionen för pedagogik och lärande, 150 000 kr

  • The moral limits of politics: The case of compromise and corruption, Joel Martinsson, Institutionen för statsvetenskap, 80 000 kr

  • Artificiell intelligens och demokrati: Att automatisera faktagranskning för journalister, Pernilla Severson, institutionen för medier och journalistik, 80 000 kr

  • Kunskap om lokal trygghet, Peter Lindström, institutionen för polisiärt arbete, 150 000 kr