Mentorprogrammet

Mentorer och adepter i digital avslutning

I veckan har vi haft avslutning på årets mentorprogram. Studenter har matchats med yrkesverksamma i tre olika spår; ledarskap, IT och generellt mentorskap. 100-tals enskilda möten har skett under året och både adepterna och mentorerna berättar om hur de utvecklats under resans gång.

Vad säger deltagarna?

Adepter

 

 • "Fått mycket bra samtal med min mentor om min framtid, olika vägar att gå. Men även hur jag är som människa, fått bekräftat olika aspekter av min personlighet och hur det översätts till jobb mm".
 • "I learned a lot and understood myself better".
 • "I became more aware of my strengths and weaknesses. I learned a lot about the Swedish business way and how to write an application. I became more self-confident about my own work experiences and what I have reached so far. And finally, I became more aware of my own values in working environments".
 • "Jag har fått många verktyg som har hjälpt mig att inse både styrkor och svagheter, jag vet vad jag behöver jobba på och känner till mina mina styrkor mycket bättre".
 • "Jag har lärt mig att specificera min tid för att veta vad jag lägger tid på och vad jag vill lägga mer tid på, för att må bättre själv. Vidare har jag lärt mig att alla tänker inte lika och inte anta hur något tänker och tycker".
 • "Min upplevelse har varit mycket positiv på alla sätt och jag är mycket glad att har haft möjlighet att ta del av mentorprogrammet".
 • "I just want to say that it was a great experience for me and I am grateful that the university offers its students this opportunity!"

Mentorer

 • "Jag tycker det har varit roligt och lärorikt att träffa en student och diskutera olika erfarenheter".
 • "Samverkan mellan universitet och arbetsliv, mellan seniora ledare och studenter är viktigt och givande och hoppas att mentorprogrammet fortsätter. Jag önskar att jag hade haft en mentor under tiden jag studerade".
 • "Det är alltid lärorikt med nya relationer, programmet är ett bidrag i det livslånga lärandet:)".
 • "Det har varit upplyftande och lärorikt".
 • "Att som arbetsgivare se i ett CV att en adept har deltagit i ett mentorsprogram under sin utbildning ser jag som ett stort plus. Att visa att man vill utvecklas och fördjupa sina insikter om sig själv och sina förmågor är en tillgång".
 • "Det har gett mig mer insikter om hur unga tänker och vad som kan vara viktigt. Det gav intressanta perspektivbyten och insikter om mina egna självklarheter".
 • "Jag har fått en yngre persons perspektiv på vad som är viktigt".

Under årets mentorprogram har 60 par mentorer och adepter matchats. Efter en inledande gemensam träff har varje mentorspar träffats ett antal gånger. Träffarna styrs av paren själva - allt från att träffas på campus, till företagsbesök eller förstås möten på distans.

Vill du vara med som mentor nästa år? Anmälan är öppen för er redan nu!

För studenter, dvs adepter, kommer möjligheten att anmäla sig öppnas lite längre fram. Håll utkik!