campus

Fler av universitetets lokaler stängs tillfälligt

– Våra öppna ytor, till exempel entréhallar, gallerior och öppna studieplatser kommer fortsätta att vara öppna och tillgängliga för våra studenter, säger Hans Tunér, chef för lokal- och serviceavdelningen. Men vi stänger nu tillfälligt de flesta andra allmänna lokaler på Linnéuniversitetet eftersom vi bedriver all undervisning på distans.

De lokaler som nu stängs är framförallt en del salar, grupprum och konferensrum. Även några hygienutrymmen stängs nu, men det finns fortfarande möjlighet till god handhygien. Samtliga stängda lokaler förses med tydliga skyltar på svenska och engelska.

Infocenter har öppet som vanligt och universitetsbiblioteket håller också öppet, men med ändrade öppettider.