studenter på universitetsbiblioteket i Växjö

Flexibel studiemiljö på universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket erbjuder en flexibel studiemiljö med flera typer av studieplatser och olika aktivitetszoner för att hjälpa dig att hitta rätt studiemiljö.

Universitetsbibliotekets s k aktivitetszoner är planerade och möblerade för att passa olika slags studier, du kan exempelvis studera enskilt i våra tysta miljöer, eller samarbeta med andra i våra mer öppna miljöer eller i grupprum, med eller utan dator. En del av studieplatserna är bokningsbara, andra inte. 

För att läsa mer om våra aktivitetszoner och studiemiljöer besök denna webbsida