BIld på barrskog

Fördjupa dina kunskaper inom skog och träteknik

Det är många som valt att söka en utbildning till hösten, inte minst inom skog och träteknik. Det är vi glada för och vi vill samtidigt passa på att informera om att några kurser fortfarande har platser kvar.

Passa på att fördjupa dina kunskaper och bli efterfrågad på arbetsmarknaden. Du ansöker som vanligt via antagning.se. 

Kurser - öppna för sen anmälan

Program - öppet för sen anmälan

Även ingenjörsprogrammet inom skog och träteknik har några platser kvar. Det är en av få utbildningar i Sverige som utbildar dig i hela kedjan från virkesproducerande skogsbruk till träförädlande industri. Ta chansen att bli en viktig del i ett framtida hållbart samhälle.