Händer som håller pusselbitar

Föredrag på seminarium om integrationsfrågor

Mats Hammarstedt höll den 22 december föredragningen ”Utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden – några forskningsresultat” på ett webbseminarium för Moderaternas arbetsgrupp för integrationsfrågor.