Föreläsning

Vårdpersonal och studenter lockades till föreläsningsdag med Palliativt Centrum för samskapad vård.

Den 30 januari arrangerade Palliativt Centrum för samskapad vård en inspirationsdag med öppna föreläsningar med syftet att inspirera samt informera om engagerande teman kring palliativ vård. Drygt 160 personer deltog och många deltagare gick på flera föreläsningar. Besökarna fick också möjlighet att samtala med personal som jobbar vid Palliativt Centrum för samskapad vård och få veta mer om aktiviteter, utbildningar och forskning som centrumet bedriver.

Jenny-Ann Johansson, leg. sjuksköterska, och Sara Christoffersson, undersköterska i Region Kronoberg som arbetar i Palliativt centrum, berättar att ett av syftena med de öppna föreläsningarna var att erbjuda en arena för fler än medarbetarna på Ljungby lasarett. Även personal från kommunerna Markaryd, Älmhult och Ljungby, vårdcentraler, gymnasiets undersköterskeutbildning, sjuksköterskeprogrammet i Ljungby m.fl. deltog därför under dagen.

Anna Sandgren docent vid Linnéuniversitetet och vetenskaplig ledare för Palliativt centrum, tillägger att de med hjälp av öppna föreläsningar vill öka kunskapen om palliativ vård och dessutom vad Palliativt centrum arbetar med. Denna typ av evenemang är även värdefulla för allmänheten och ökar kunskapen om palliativ vård för personal och studenter. Reaktionerna bland besökarna har varit mycket positiva.

– Med sådana här föreläsningar ser personal vad vi gör, de får möjlighet att prata med oss på plats. Vi når ut brett och vi väcker nyfikenhet hos olika enheter. Vi har redan fått förfrågningar efter dagen att komma ut till arbetsgrupper och prata om palliativ vård. Detta är betydelsefullt då allmän palliativ vård är något som all personal bör kunna erbjuda. Vi har fått många positiva signaler från personal som vi träffat efteråt. Intresset för att lära sig om palliativ vård är stort, säger Jenny-Ann Johansson och Anna Sandgren.