böcker

Författarförbundet och Linnéuniversitetet i unikt samarbete kring professur i sakprosa

Sakprosa – till exempel reportage, historia, biografier, debattböcker, populärvetenskap, reseskildringar – spelar en avgörande roll för det offentliga samtalet, inte minst i en tid av alternativa fakta och avsiktlig desinformation.

Ändå finns det till skillnad från i andra nordiska länder ingen forskning med inriktning om sakprosa i Sverige.

Linnéuniversitetet och Sveriges Författarförbund har därför inlett ett unikt samarbete för att skapa en professur i gestaltande sakprosa. Professuren planeras vara förlagd till Fakulteten för konst och humaniora vid Linnéuniversitetet. För att förverkliga projektet krävs dock en extern medfinansiär.

Planerna för professuren presenteras av Linnéuniversitetets rektor Peter Aronsson och Författarförbundets ordförande Grethe Rottböll på ett morgonmöte på Författarförbundet den 23 januari. Därefter blir det ett kort panelsamtal om sakprosans betydelse med Ingrid Carlberg, Peter Englund, Maciej Zaremba och Ingvar Carlsson modererat av Henrik Berggren.

Tid: 9.00 den 23 januari
Plats: Författarnas och översättarnas hus, Drottninggatan 88B, Stockholm

Lättare frukost serveras från 8.45
Varmt välkomna!

För att underlätta frukostplanering får ni gärna avisera ert deltagande till info@forfattarforbundet.se senast den 22 januari.