med anledning av corona

Förhållningssätt kring tentamen och examinationer med anledning av corona

Det kommer in många frågor till krisledningsgruppen om hantering av tentamen och examinationer framöver med anledning av coronaviruset. Frågan är högaktuell och krisledningsgruppen arbetar med den under helgen.

Vi ställer i dagsläget inte in några tentamen eller examinationer. Däremot överväger vi för närvarande att öppna för alternativa former i syfte att glesa ut bland platserna i salarna, och återkommer med fortlöpande ny information.

Oavsett beslut i den frågan uppmanas alla att vid minsta förkylningssymptom hålla sig hemma, och att tvätta händerna med tvål och vatten ofta och länge.

CSN:s extra nyhetsbrev med anledning av coronaviruset.

CSN:s information med anledning av coronaviruset.