Göran Petersson

Forskare vid eHälsoinstitutet ger ut bok

I januari släpps boken Medicinsk Informatik med syfte att öka kunskaperna om digitalisering i vården. Tillsammans vill författarna ge medarbetare, upphandlare, leverantörer och beslutsfattare en ökad kompetens och förståelse för hur vi kan förverkliga bra informationssystem. Göran Petersson, tidigare verksamhetsledare vid eHälsoinstitutet, är en av huvudförfattarna.

- Den här boken är som ett testamente för mitt yrkesliv, säger Göran Petersson, seniorprofessor och tidigare verksamhetsledare vid eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet.

Boken är en antologi och skriven av huvudförfattarna seniorprofessor Göran Petersson, professor emeritus Martin Rydmark, överläkare Anders Thurin och många andra forskare och experter, varav flera med anknytning till eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet.  

- Vi som är huvudförfattare kan inte allt och varje kapitel är skrivet av forskare och experter inom respektive område, säger Göran Petersson.

Bokens vill ge vårdprofessionen en ökad förståelse för digitaliseringens möjligheter och begränsningar, samt skapa en bra grund för bättre kravställande och utformning av verkligt användbara IT-system som uppfyller samhällets krav på uppföljning och god och säker vård.

- Vi vill ge vårdpersonalen kunskapen att använda systemen effektivt, en ökad beställarkompetens och förmåga att ställa relevanta krav på utformningen. Pandemin har visat på behovet av kompetens för att ta vara på digitaliseringens möjligheter; något som Nationella Vårdkompetensrådet nyligen uppmärksammat, säger Göran Petersson. 

Läs mer om boken här: https://www.liber.se/produkt/medicinsk-informatik-24497