datorbild på 3d-interaktion med 2d-data

Forskning om immersiva teknologier presenterade vid stor konferens om människa-datorinteraktion

Nico Reski, doktorand i data- och informationsvetenskap, presenterade nyligen två forskningsartiklar om användning av så kallade immersiva teknologier för att utforska och analysera data vid NordiCHI 2020.

25–29 oktober 2020 hölls den elfte Nordic Conference on Human-Computer Interaction (NordiCHI) via nätet, organiserad av Tallinns universitet i Estland. Konferensen startade år 2000 som ett huvudforum för forskning om människa-datorinteraktion (MDI) i Norden. Sedan dess har konferensen, som hålls vartannat år, etablerats som en av de främsta MDI-konferenserna och den lockar även en internationell publik. Temat för årets NordiCHI var "Shaping experiences, shaping society". Nästa upplaga av konferensen hålls vid Aarhus universitet i Danmark i oktober 2022.

Som en del i Nico Reskis doktorandstudier presenterade han två artiklar tillsammans med medförfattarna Aris Alissandrakis och Andreas Kerren från institutionen för datavetenskap och medieteknik, samt Jukka Tyrkkö från institutionen för språk. I Nicos forskning undersöker han användningen av så kallade immersiva (”uppslukande”) teknologier som virtuell verklighet (VR) och tredimensionella användargränssnitt, i syfte att undersöka och analysera data samt för att stödja meningsskapande och beslutsfattande. Detta tvärvetenskapliga forskningsfält kallas på engelska immersive analytics och involverar expertis från andra ämnen, till exempel människa-datorinteraktion, informationsvisualisering och visuell analys.

Kombination av 3D och 2D

Den första artikeln, "Oh, that's where you are!": Towards a Hybrid Asymmetric Collaborative Immersive Analytics System, fokuserar på kombinationen av immersiva 3D-applikationer och icke-immersiva 2D-gränssnitt, med målet att stödja samarbete vid undersökning av data. "Det finns en stor potential för att integrera nya 3D-applikationer med existerande 2D-praktiker för att skapa ett arbetsflöde för dataanalys som kombinerar olika teknologier och modaliteter, var och en med egna syften och möjligheter", säger Nico.

För att fullfölja sin idé har Nico utvecklat ett system för immersiv analys som består av en VR-applikation, en icke-immersiv webbapplikation och ett gränssnitt för kommunikation i realtid som kopplar samman de båda applikationerna. Detta gör det möjligt för flera användare att samtidigt utforska samma urval av data. I samarbete med institutionen för språk har flera språkstudenter testat systemet i en användarstudie med målet att undersöka aspekter som är viktiga för samarbete (common ground, awareness, deixis, och referencing).

Interaktion med tidsoberoende datamängder

I den andra artikeln, Exploration of Time-Oriented Data in Immersive Virtual Reality Using a 3D Radar Chart Approach, ligger fokus på användning av VR och tredimensionella användargränssnitt för interaktion med datamängder som innehåller tidsberoende metadata. För detta syfte implementerade Nico en interaktiv tredimensionell visualisering som motsvarar konceptet för ett radardiagram. Tredimensionell inmatning av gester gör det möjligt för användaren att använda händerna för att interagera med visualiseringen i VR-miljö. Olika interaktionstekniker, till exempel direktmanipulation, är implementerade och en användarstudie har genomförts. Resultatet har gett insikter om användbarhet, användarengagemang och fullföljande av uppgifter.

– Det var trevligt att få kontakt med andra MDI-forskare, att presentera vår forskning och att delta i intressanta diskussioner med övriga konferensdeltagare. Att få mycket återkoppling och intressanta intryck och idéer känns också bra och inspirerande för mitt framtida arbete, reflekterar Nico om sitt deltagande vid NordiCHI 2020.