lampor som lyser genom stängsel

Forskningscentrumet Concurrences belyser Covid-19-pandemin

Redan utsatta grupper i Sverige, Europa och världen kommer att drabbas mycket hårt av Covid-19-pandemin. Därför har Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies skapat en resurs för forskning om pandemin med fokus på dess sociala, ekonomiska och kulturella aspekter.

Medietäckningen av coronaviruset och sjukdomen Covid-19 är omfattande. För att belysa pandemins sociala, ekonomiska och kulturella inverkan samlar Linnéuniversitetets spetsforskningscentrum Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies ny forskning, debattartiklar och journalistik som har fokus på dessa aspekter på sin webbsida och sin Facebook-sida.

Johan Höglund är professor i engelsk litteratur och forskningsledare för Concurrences.

Varför tar ni detta initiativ?

– Redan utsatta grupper i Sverige, i Europa och i världen kommer att drabbas mycket hårt av Covid-19-pandemin. Människor som saknar egen bostad, rinnande vatten och tillgång till sjukvård har svårt att skydda sig från pandemin. Samma människor har också sämst förutsättningar att hantera den ekonomiska kris som pandemin för med sig. Samtidigt minskar pandemin slitaget på ekosystemet.

– Vad betyder den utvecklingen i det korta och det långa loppet? Som ett postkolonialt forskningscentrum vill vi följa denna verklighet.

Är ert fokus alltså främst på utvecklingsländer?

– Pandemin drabbar utsatta och marginaliserade människor överallt, och sådana människor finns också i Sverige. Vi samlar och sprider kunskap om denna utveckling oavsett var den sker.

Är det främst samhällsvetenskaplig forskning ni är intresserade av?

– Mycket av den forskning och journalistik som vi samlar, själva utför och sprider är samhällsvetenskaplig, men historiska och kulturvetenskapliga perspektiv är också mycket viktiga. Det är inte första gången världen upplever en pandemi. Hur har världen hanterat pandemier tidigare? Och hur formar den stora mängd pandemiberättelser som finns i litteraturen och filmen vår förståelse för den nu pågående krisen?

Vad hoppas du att ert initiativ leder till?

– I det korta loppet en ökad medvetenhet om hur ojämn den växande krisen är. En sådan medvetenhet kan skapa solidaritet och mildra lidande. Det finns också tecken på att rasism och främlingsfientlighet ökar i samhället och det är viktigt att bemöta den utvecklingen.

– I det långa loppet finns en förhoppning om att forskningen som kommer ur denna kris kan visa på vikten av att bryta ner de enorma klasskillnader som karaktäriserar det globala samhället. Kanske kan denna pandemi vara början till en förändring i vårt förhållande till båda andra människor och till den planet vi är en del av.

Hur kan man kontakta er för mer information?

– Vi har flera forskare som studerar den pågående utvecklingen. Man kan nå dessa genom nyhetsnotiserna på vår webbsida, där kontaktpersoner finns angivna, eller genom att kontakta centrets administratör Åse Magnusson.

- -

Läs och se även ett inslag i SVT Småland 6 april 2020: Forskargrupp tittar på livet efter corona: ”Viktigt med rätt slutsatser”.