Emma Eklund och Berit Svensson

Framgångsrikt samarbete mellan Linnéuniversitetet och lärare kring programmering i skolan

REPORTAGE | Det började i ett par nätverk skapade för att ge lärare i grundskolan möjlighet att utveckla undervisningen inom IT, teknik och programmering. Det slutade med att två av lärarna som deltog fick presentera artiklar om sitt arbete vid den internationella konferensen CTE2020 i augusti.

– Att få en sådan här utmärkelse är en stor bekräftelse på att det jag tror på och arbetar med är rätt, säger Berit Svensson.

– Det var otroligt inspirerande att få chansen att presentera mitt arbete för andra som brinner lika mycket för det här som jag gör. Konferensen gav mig blodad tand och förnyad energi! säger Emma Eklund.

Berit Svensson och Emma Eklund framför bildskärmar
– Att skriva en artikel för en internationell konferens är inte vardagsmat, så vi bollade en hel del med Emma och Berit i våras. Innan konferensen tränade de i institutionens nya studio. Båda genomförde sina presentationer med bravur! berättar Katrin Lindwall.

Berit och Emma är lärare i grundskolan i Lessebo respektive Växjö. Utmärkelsen är priset Outstanding Teachers Paper Award från den internationella konferensen Computational Thinking Education som hölls 19-21 augusti. Artiklarna de refererar till skrev de i höstas, på uppmaning av lärare vid Linnéuniversitetet. Och presentationerna gjorde de via nätet – CTE2020 skulle ha hållits på plats i Hongkong om inte coronapandemin kommit emellan.

Mötesplatser, motivation – och lite mod

Men hur kommer det sig att två ”vanliga” svenska grundskollärare får artiklar antagna till en stor internationell konferens? Det handlar om mötesplatser, motivation – och lite mod.

x
SKOLNÄTVERK VID LINNÉUNIVERSITETET

Vid Linnéuniversitetet finns ett stort antal nätverk där vi samarbetar med förskolor och skolor. Våra skolnätverk samordnas av Regionalt utvecklingscentrum, RUC.
Här kan du läsa mer om våra skolnätverk

Linnéuniversitetet har många nätverk och samarbetsprojekt för lärare i skola och förskola. Två av nätverken är RUC IT, för alla som är engagerade i digitalisering i skola, undervisning och lärande, och Nätverk för lärare i naturvetenskap och teknik (NOT-nät), för lärare som arbetar med naturvetenskap och teknik. Det var via dessa frågan gick till Berit och Emma om att skriva varsin artikel.

– Det finns många duktiga lärare som till exempel utvecklar nytt material och nya metoder för att eleverna ska lyckas i skolan och utveckla sina kunskaper. Men det är inte så ofta de får möjlighet att visa upp hur de arbetar. Därför uppmuntrade vi Berit och Emma att våga ta chansen, säger professor Marcelo Milrad, som bland annat arbetar med programmering och datalogiskt tänkande i skolan och leder forskargruppen Cocos.

– Bara att få sina artiklar accepterade var jättekul för dem! Att båda sedan får den här utmärkelsen är fantastiskt och ett kvitto på att det de gör i klassrummet är riktigt bra, även internationellt. Sedan är det också utvecklande i sig att få tänka igenom sitt arbetssätt och beskriva det så att någon annan kan förstå, säger Katrin Lindwall som är kontaktperson för de båda nätverken.

Att bre en smörgås

Berit Svensson är lärare på lågstadiet på Hackebackekolan i Lessebo, några mil öster om Växjö. Hennes artikel heter Unplugged programming – a way to learn the basic of programming och handlar om analog programmering. Konceptet innebär att barnen tränar på logiken i programmering genom att instruera varandra. Ett par klassiska exempel är att ett barn ger instruktioner steg för steg till en robot (ett annat barn) om hur man brer en smörgås och äter den, eller bygger en figur med Lego.

– När jag gick en utbildning i programmering för grundskolan på Linnéuniversitetet och skulle göra några uppgifter med mina egna elever, upptäckte jag hur svårt eleverna hade med att kunna ge och ta emot stegvisa instruktioner. När vi läste om analog programmering insåg jag att detta kanske kunde vara en lösning, en möjlighet att göra det mer tydligt. Med analog programmering kunde eleverna träna sig i att ge och ta emot instruktioner parvis eller i små grupper och samtidigt få omedelbar feedback på om det fungerade, berättar Berit.

Berit Svensson och hennes presentation
– Att presentera sitt paper var nervöst och jag var lite osäker på hur det skulle gå att göra det på engelska, men det gick över förväntan, säger Berit Svensson.

– Jag började göra eget undervisningsmaterial för analog programmering och arbetade också om en del som jag hittade i böcker och på nätet, så att det skulle passa den elevgrupp jag hade. Jag försökte ta fram material som man kunde använda i olika ämnen som svenska, matematik, bild, So och No. Det materialet finns att ladda ner på AV-Medias hemsida och är fritt att använda för alla som vill.

Konferensen har gett Berit inspiration och många nya idéer om hur hon kan vidareutveckla sitt arbete.

– Framför allt gav den en massa ny energi till att fortsätta. Jag har fått många positiva och uppmuntrande ord från skolledning, kollegor och vänner, och jag är tacksam för allt stöd jag har fått från universitetet.

Matematik, naturvetenskap och teknik 

Emma Eklund är lärare i matematik, naturvetenskap och teknik på Elin Wägnerskolan i Växjö. Hon har arbetat med att öka intresset för dessa ämnen (som på engelska kallas STEM: science, technology, engineering, mathematics) i många år.

Artikeln Emma skickade in heter Educational benefits of an integrative approach combining STEM, project based learning, robotics and programming in schools.

– Höstens samarbete har betytt enormt mycket för mig på ett personligt plan, och detta med Outstanding Teachers Paper Award var grädden på moset! På ungefär två sekunder visste alla nära vänner, min chef och mina samarbetspartner att jag faktiskt kan skriva ett paper fortfarande, och på engelska! säger Emma Eklund.

Emma talar sig varm om möjligheten att samarbeta med Linnéuniversitetet kring ett ämne hon som lärare brinner för. Mötesplatserna ger inte bara individuell fortbildning utan även massor av inspiration. 

Emma Eklund
– Min väg framåt går nu via mindre blockprogrammering och mer bokstavsprogrammering i den egna undervisningen och jag kommer att fortsätta sprida arbetet med robotprogrammering så mycket jag kan, berättar Emma Eklund.

– De ger en möjlighet att fördjupa mig långt utöver vad jag kan göra inom den vanliga verksamheten. För mig som pedagog öppnar det dörrar för mina elever att få ta del av och testa ny och spännande teknik. Det är ännu mer spännande att min klass faktiskt är ett forskningsunderlag. Tänk om just vi bidrar till någon förändring längre fram?

– För mig var konferensen min första chans att äntligen få berätta om ett framgångsrikt arbete med robotprogrammering, värdeskapande pedagogik och projektarbete ur ett didaktiskt perspektiv.

– Linnéuniversitetet har varit ett enormt stöd för mig som är annorlunda och arbetar och tänker utanför boxen. Den uppmuntran jag får därifrån, stödet från min arbetsgivare och inspirationen från evenemang som det här, gör att jag fortsätter orka kämpa lite till för något jag brinner för.

Viktiga samarbeten

Att möta yrkesverksamma lärare från grundskolan för att visa dem vilka möjligheter ny teknik erbjuder i undervisningen på många olika sätt, är något Katrin Lindwall arbetat med under lång tid på Linnéuniversitetet.

– Det är väldigt viktigt för oss med verksamhet riktad mot skolan, att ha riktigt bra kontakter med verksam skolpersonal. Hur ska vi annars kunna se vilka behov skolan har? Jag tror även att goda kontakter med lärare i förlängningen kan påverka elever att söka till våra utbildningar.

Videums VR-rum
I Videums Innovation Lab kan man bland annat testa virtuell verklighet på ett unikt sätt.

– Lärare i grundskolan har ofta en stor arbetsbelastning. Orken och tiden för att utveckla nytt finns inte alltid. Kan vi fungera som bollplank, låta dem testa ny teknik och erbjuda mötesplatser med både forskare och andra lärare, tror jag vi kan fylla på både energin och kunskaperna. Det kommer naturligtvis att märkas i klassrummet och påverka eleverna. Och oss; Emmas och Berits framgångar smittar förstås av sig även på oss!

Mötesplatserna är alltså betydelsefulla – och de blir både fler och mer varierade.

– Den senaste i raden, där vi träffar både elever, skolpersonal och företag, är Innovation Lab på Videum. Detta labb har fyllts med teknisk utrustning som kan användas i skolsammanhang – mikrokontroller, micro:bits, 360-kameror, professionella drönare och robotar, 3D-skrivare, virtuell verklighet och mycket annat, säger Marcelo Milrad.

- -

Ladda hem Berits och Emmas artiklar

Långsiktigt strategiskt samarbete

Forskargruppen CoCoS har ett långsiktigt strategiskt samarbete med the Education University of Hong Kong. Läs mer i följande artklar: