Komeriellt flygplan i luften

Framtidens flygskam ett måste för att rädda miljön

En procent av världens befolkning står för mer än hälften av flygets koldioxidutsläpp. Det finns därför all anledning att se på flygresor på nytt sätt. Det är en elitaktivitet och inte alls vad flygbranschen vill att vi skall tro - att alla flyger. Det menar professor Stefan Gössling vid Linnéuniversitetet i en ny artikel, som publicerades i Global Environmental Change idag.

Före Corona förväntades den globala efterfrågan på lufttransporter att tredubblas under de kommande 30 åren. När pandemin slog till i våras, minskade de globala flygresorna med upp till 80 procent. Det gav forskarna Stefan Gössling och Andreas Humpe en möjlighet att titta närmare på omfattningen, distributionen och tillväxten av luftfarten som den såg ut fram till 2018.

Resultatet presenteras i en vetskaplig artikel som publicerats i Global Environmental Change. De båda forskarna analyserar bland annat vem det är som flyger, vilka utsläpp som uppstår och hur pandemin påverkat flyget när efterfrågan minskade.

- Det finns en tydlig poäng i att därmed också diskutera klimatförändringens konsekvenser av en förväntat volymtillväxt efter Corona, säger Stefan Gössling, professor i turismvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Flyget före och efter Corona

I artikeln utvärderas branschstatistik, data från överstatliga organisationer och nationella undersökningar. Resultatet är en förpandemisk förståelse av efterfrågan på globala, regionala, nationella och individuella flygtransporter.

Resultaten visar att den andel av världens befolkning som reste med flyg under 2018 uppgår till 11 procent, varav uppemot 4 procent utgörs av internationella flygningar.

Om man tittar på industriländernas befolkning är det knappt hälften av invånarna, som flyger under ett år. I Tyskland är motsvarande siffra ännu lägre, ner mot 35 procent.

- Vi har gjort konservativa antaganden av de siffror vi tittat på och det finns flera länder som inte har motsvarande statistik. Det är betydligt färre än hälften som flyger under ett år, konstaterar Stefan Gössling.

Få resenärer står för stora mängder utsläpp

Statistiken visar dock tydligt att det är en mycket liten del av flygresenärerna som bidrar stort till den globala uppvärmningen. De mest frekventa flygpassagerarna utgör inte mer än en procent av världens befolkning. Tillsammans står den lilla skaran för mer än hälften av de totala utsläppen av koldioxid från passagerarflyg.

Föga förvånade är de största syndabockarna de enskilda användarna av privata flygplan. De står för utsläpp på upp till 7 500 ton koldioxid per år. Motsvarande siffra för en vanlig genomsnittsresenär är 130 kilo koldioxid per år.

- Resultaten är särskilt relevanta i och med att en stor del av de globala flygutsläppen inte omfattas av policyavtal för att minska utsläppen, vilket de nationella gör.

Artikeln i sin helhet finns att läsa på Global Evironmental Change's webbsida: “The global scale, distribution and growth of aviation: Implications for climate change”

Stefan Gössling är professor i turismvetenskap vid Linnéuniversitetet och professor i humanekologi vid Lunds universitet. Hans forskningsintressen inkluderar bland annat turism och klimatförändringar, med fokus på mobilitet och miljökonsekvenser.

Andreas Humpe är ekonomiprofessor vid  Munich University of Applied Sciences.

Global Environmental Change är en internationell tidskrift som publicerar empiriska peer reviewed-artiklar om global miljöförändring.