Spriande guldgula blommor.

Ny studie: Fritidshemmets roll i en tid av nationell kris utifrån fritidshemspersonalens perspektiv

Pedagogikforskaren Helena Ackesjö, Linnéuniversitetet, har gjort en undersökning bland fritidspersonal om fritidshemmets betydelse under en tid av nationell kris. Svaren samlades in via Facebook under en vecka i mars då skolstängning debatterades. Det inkom 404 svar från fritidshemspersonal i hela Sverige.

Enkäten visar att pandemin påverkar barnen starkt. Tre av fyra lärare svarar att barnen är oroligare än vanligt, framför allt för att de själva eller närstående ska bli sjuka.

Denna blixtundersökning visar att fritidshemmet är mycket mer än pedagogisk undervisningsverksamhet. Särskilt i en tid av kris. Fritidshemmet är särskilt viktigt för socialt utsatta barn, för att de ska få ett näringsrikt mål mat varje dag, för att de ska få en varm famn att krypa upp i och för att de ska omgärdas av trygga vuxna som orkar och kan svara på deras frågor och ta deras oro på allvar.

Att fritidshemmet står stadigt och erbjuder en normalitet i vardagen blir på så sätt ett viktigt och starkt trygghetsskapande skyddsnät för barnen när samhället krisar. Att stänga ett fritidshem i en tid av kris skulle därmed kunna vara förödande för de barn som behöver det mest.

Mer information