på campus

Glesare i salarna och färre studenter vid salstentor

När nu fler och fler salstentor sker digitalt arbetar vi för att skapa en trygg och säker miljö för dig som ändå har en tenta på plats i våra lokaler. Vi glesar nu därför ut ännu mer i tentasalarna, så det är minst 2 meter mellan varje skrivplats. Och det är aldrig fler än 50 personer som skriver tenta i en sal. Det är alltså betydligt färre studenter än det brukar vara som skriver tenta i samma sal. 

Vi städar även extra noga i och kring tentasalarna inför varje tenta. Framförallt städar vi de ytor som man tar i med händerna extra noga. Vi har också handsprit i tentasalen, om möjligt finns den vid entrén till salen.

Vilka poängkrav har CSN?

Om det är första året som du studerar med studiemedel från CSN så behöver du som studerar på heltid på universitetet klara minst 37 godkända högskolepoäng (av 60 möjliga högskolepoäng) under första läsåret (40 veckor). 
Efter ditt första år som student måste du som studerar på heltid klara minst 45 godkända högskolepoäng under ett läsår om 40 veckor.  
Läs mer hos CSN om vad som gäller om coronaviruset påverkar dina studier på olika sätt.

Vi har omtentor

Om du inte kan gå på ett tentatillfälle har du alltid möjlighet att göra en omtenta. Vi erbjuder alltid minst fem tillfällen att skriva en tenta. Kontakta din lärare för mer information om när det är omtentor. 

Känner du symptom?

Du som känner minsta symptom, du som har lämnat ett coronaprov och väntar på svar, och du som är bekräftat smittad med covid-19 – gå inte till salstentan. Vi kommer att erbjuda extra tentatillfällen, så stanna hemma även om du bara har lätta symptom. 

Är du orolig?

Känner du oro eller vill rapportera en händelse i våra lokaler som inte kändes bra med anledning av corona kan du göra det här via vårt formulär.