vattenström

Workshopar om vattenanvändning hölls vid Linnéuniversitetet

I samband med Hållbarhetsveckan/Kalmarsundsveckan hölls två olika digitala workshopar med temat hållbart och effektivt användande av industrivatten.

Workshoparna leddes av Catherine Legrand, professor i marin ekologi inom Fakulteten för Hälsa och Miljö och Jörgen Forss, universitetslektor inom Fakulteten för Teknik. Runt 60 personer från näringsliv, organisationer, myndigheter deltog tillsammans med representanter från Linnéuniversitetet i diskussioner med fokus på industrins vattenanvändning från lokala till internationella behov och utmaningar. IVL Svenska Miljöinstitutet, Vattenmyndigheten Södra Östersjön, Mercatus Engineering Vimmerby, Mörbylånga vattenverk och doktorander från Linnéuniversitetet delgav intressanta perspektiv som diskuterades vidare i workshops utifrån erfarenheter, behov och framtida utmaningar.

Vattenbrist är en stark faktor som kräver nya analyser och processer. Uttalandet ”verkligheten går snabbare än beräkningar” blev verkligen en tankeställare och en av de viktigaste internationella frågorna är att vattenproblem leder till konflikter och måste hanteras globalt.

Intresset från industrin att hitta lösningar för effektivt användande av vatten framkom tydligt. Men hur gör vi det på bästa sätt?  Incitament, beteendeförändring, kompetenshöjning, erfarenhetsutbyten, lagstiftning, vattenåtervinningskoncept och goda exempel på lösningar för att inspirera varandra är några exempel. Vikten av samarbete och kommunikation mellan näringsliv, myndigheter, kommuner och akademin var ett återkommande argument. Tillsammans utmanar vi till nya och effektiva lösningar!

Utförligare sammanfattning från Kunskapsmiljö Linné Vatten.