Färg och party

Här är årets nominerade till Linnéuniversitetets samverkanspris Årets universitetspartner

I år delar Linnéuniversitetet för tredje gången ut priset Årets universitetspartner i Kalmar län. Pristagaren utses av Kommittén för samhällelig drivkraft efter nomineringar från verksamheten. Priset delas ut i samband med Guldfesten i Kalmar den 24 september.

Nominerade för 2021 års universitetspartner är följande organisationer

Utbildningsförvaltningarna, Kalmar, Nybro, Mönsterås, Mörbylånga kommuner
De nominerade har på ett fantastiskt sätt bidragit och bidrar fortsatt till att skapa Sveriges bästa lärarutbildning

Electra
En ständigt pågående relation där företaget alltid uppvisar ett stort intresse för samverkan där så väl studenter som forskare inkluderas i Electra-gruppens utvecklingsarbete

Kalmar Energi
Kalmar Energi tar avstamp i sina interna prioriteringar för utveckling och forskning och utifrån detta matchar de samverkan inom flera kompetensområden på Linneuniversitetet.

Kriterier som bedöms är:

  • Ambition och intresse för att ta emot studenter på VFU, praktik, examensarbete och/eller studiebesök
  • Intresse för, och ambitioner i, kontakter med Linnéuniversitetet
  • Kreativitet i mötet med Linnéuniversitetet
  • Intresse för samverkan med lärare/forskare för utveckling och kompetensutveckling
  • Närvaro och deltagande i Linnéuniversitetets och Linnéstudenternas aktiviteter

Tidigare har Örsjö Belysning respektive Infomaker Scandinavia AB (numera Naviga) utsetts till Årets universitetspartner Kalmar län.