Lärare och elever sjunger och spelar.

Hög kvalitet på Linnéuniversitetets förskollärar- och grundlärarutbildningar 2020

Den 1 juli meddelade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att inriktningen F-3 (för arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3) håller hög kvalitet.

När UKÄ gjorde en granskning av examenstillstånd 2019 fick inriktningen hög kvalitet i 11 av de 13 bedömningsgrunderna. De bedömningsgrunder där UKÄ önskade en uppföljning gällde studenternas tillgodogörande av forskning, samt skrivande och sammanställning av rapporter som förberedelse för det självständiga arbetet.

Granskningen visade att det interna kvalitetsarbete fungerar väl eftersom de utvecklingsområdena som UKÄ påtalat, hade identifierats av programrådet för grundlärarexamen. Ett pågående utvecklingsarbete var därmed redan initierat, men hade ännu inte hunnit ge avtryck inför den första granskningsomgången. Nu har UKÄ meddelat att även dessa två bedömningsgrunder håller hög kvalitet.

– Vi kan utifrån UKÄ:s granskningar av nästan samtliga våra inriktningar i lärarutbildningen konstatera att Linnéuniversitetets lärarutbildning håller hög kvalitet. Den höga kvaliteten gäller såväl genomförandet som programrådens systematiska arbete för utbildningskvalitet. Grunden till den goda kvaliteten är den stora kunskap, erfarenhet och det engagemang som genomsyrar personalen inom lärarutbildningen, säger Hanna Palmér, prodekan för nämnden för lärarutbildning (NLU).

Mer information om granskningen

Läs mer om UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar av lärarutbildningar

Hör gärna av er till Hanna Palmér, prodekan lärarutbildningen, om ni vill veta mer om Linnéuniversitetets medverkan i granskningen