studenter på kajen

Högskoleprov med begränsat deltagande genomförs 25 oktober

Under fredagen kom beskedet att det blir en platsbegränsad upplaga av högskoleprovet i höst. Maximalt 27 600 kommer att få skriva provet och endast personer utan giltigt provresultat kan anmäla sig.

Efter dialog med berörda lärosäten meddelade regeringens nationella samordnare för högskoleprovet Peter Honeth, att högskoleprovet ska genomföras i höst.

Linnéunversitetets rektor Peter Aronsson har tidigare, tillsammans med flera andra lärosäten, varit tydliga med att förslaget är genomförbart, men långt ifrån optimalt; framförallt ur ett rättviseperspektiv.

-Vi kommer efter regeringsbeslutet idag att, efter bästa förmåga, bistå UHR (Universitets- och högskolerådet) i att kunna genomföra Högskoleprovet för ett begränsat antal deltagare och på ett smittsäkert säkert sätt, säger Peter Aronsson om beslutet. 

För att kunna genomföra högskoleprovet enligt det nu beslutade förslaget har tre regeringsbeslut ändrat förutsättningarna:

  • giltighetstiden för provresultat har förlängts från fem till åtta år
  • ändringen i högskoleförordningen som ger UHR möjlighet att låta endast personer utan giltigt provresultat göra högskoleprovet,
  • möjligheten att sätta ett tak för antalet anmälningar.

Den senaste ändringen har beslutats idag och gäller från och med måndag den 21 september.

– För att i rådande läge kunna genomföra högskoleprovet har det varit nödvändigt att begränsa antalet skrivande. Det är nödvändigt för att kunna genomföra provet på ett smittskyddssäkert sätt utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det handlar bland annat om att begränsa antalet provdeltagare i varje provlokal, säger Peter Honeth i ett pressmeddelande från UHR.

Endast de som saknar ett giltigt provresultat kommer att kunna anmäla sig och antalet deltagare begränsas till maximalt 27 600, vilket är lite mer än hälften jämfört med hösten 2019. Antalet provorter begränsas också och inga högskoleprov i utlandet, förutom på Åland kommer att ordnas,.

Höstens högskoleprov genomförs söndag den 25 oktober. Respektive provanordnare kommer att ha ett visst antal platser, som fördelas i turordning till de anmälda. Anmälan är öppen 25 september – 1 oktober.

Kontakt

Peter Aronsson, rektor Linnéuniversitetet, 0470-76 74 98, peter.aronsson@lnu.se