Digital mötesplats wellbeingföretag

Inbjudan till mötesplats för turismföretag den 6 maj

Uppstartsmötet Kraftsamling hållbar må-bra turism är en arena där vi tillsammans kan stötta varandra. Vi vill vägleda och berätta för dig om de satsningar, hjälp och stöd som finns att få, informera om affärsutvecklingsmöjligheter och introducera dig till vårt arbete med wellbeingturism.

På slutet kommer vi även hålla en digital mötesplats öppen för dig som vill nätverka, tipsa eller berätta om utmaningar du tacklas med, knyta nya kontakter och kanske hitta nya samverkansmöjligheter. Mer information och program hittar du i den bifogade inbjudan. Varmt välkommen till arenan för hållbar må-bra turism. Arrangörer är Linnéuniversitetet, Energikontor sydost och Länsstyrelsen i Kalmar län.

Datum: onsdagen den 6 maj 2020
Tid: kl 13.00.