Joel Cramsky och Manoranjan Kumar framför en dumper på Volvo CE

Industridoktorander ska skapa digitala tvillingar för Volvo CE

Manoranjan Kumar och Joel Cramsky är båda anställda på Volvo CE i Braås utanför Växjö. För att stärka kompetensen har Volvo CE nu tagit steget att låta dem bli industridoktorander på företaget, i ett samarbete med Linnéuniversitetet och med stöd från KK-stiftelsen.

Data Intensive Applications (DIA) är en forskarskola för industridoktorander som fokuserar på tillämpad forskning inriktad mot de utmaningar inom områdena big data och artificiell intelligens som Linnéuniversitetets samarbetspartner i industrin möter. Två nya doktorander vid DIA har nu kommit igång med sina studier på Volvo Construction Equipment i Braås, 30 kilometer nordost om Växjö. Deras fokus kommer främst att ligga på att utveckla digitala tvillingmodeller för Volvos dumprar och hjullastare.

En digital tvilling är en datamodell som avbildar ett objekt – en produkt, en process eller ett helt företag – i dess miljö och som kan användas för såväl felsökning av befintliga objekt som utveckling av nya.

Närmare kunderna

– Vi vill komma närmare våra kunder genom att utnyttja Volvos maskindata. DIA innebar en möjlighet att utnyttja universitetets expertis för att fylla tekniska luckor, så att vi kan förbättra vår kunskap inom produktområdet och uppfylla drömmen om att skapa digitala tvillingar vid Volvo CE. Därför insåg vi att industridoktorander är mycket väl lämpade för så omfattande aktiviteter mellan Volvo och Linnéuniversitetet, förklarar Per-Olof Danielsson, chef för virtuell produktutveckling på Volvo CE.

Universitetets kompetens inom dataanalys kommer att användas inom flera områden i processer relaterade till digitala tvillingar av dumprar och hjullastare. Sådana processer kommer att innefatta hur man kan bli effektivare på produktutveckling, uppbyggnad av arbetsplatser hos kunder, konfiguration av maskiner och eftermarknadsaktiviteter.

– Genom att ha två anställda som doktorander får vi tillgång till partner i världsklass inom detta viktiga kompetensområde, säger Per-Olof Danielsson.

Många förväntningar

De två industridoktoranderna ser med spänning fram emot de kommande åren.

– Min främsta förhoppning är att uppnå olika milstolpar i utvecklingen av digitala tvillingar. Att utföra dessa bestämda uppgifter tillsammans med Linnéuniversitetet och få expertutlåtanden regelbundet, säger Manoranjan Kumar som för närvarande är anställd som dataanalysspecialist på Volvo CE.

– Jag hoppas och tror att detta kommer att hjälpa oss att lyckas med våra projekt på Volvo och att vårt arbete kommer att ha en positiv inverkan på framtida avkastningar för volvokoncernen, säger forsknings- och utvecklingsingenjör Joel Cramsky.

Olika bakgrunder

Joel Cramsky har en masterexamen i teknisk fysik från LTH. De senaste tio åren har han arbetat inom forskning och utveckling och produktutveckling, med finita element-analyser och matematisk modellering. Områdena har varit bland annat konstruktionsdynamik, elektrostatisk fällning och produktionsprocesser.

Manoranjan Kumar har en masterexamen i maskindesign från UVCE-Bangalore i Indien. Han började arbeta inom Volvokoncernen i Indien 2007 och flyttade vidare till Volvo CE i Braås 2013, och har 13 års erfarenhet av fordonsutveckling. Manoranjan har arbetat med finita element-analyser, kompletta fordonsimuleringar och dataanalys för maskiner som hjullastare och dumprar.

Möjligheter för fler industridoktorander

En industridoktorand är anställd vid ett företag och inskriven som doktorand vid Linnéuniversitetet. Företaget får ekonomiskt stöd från KK-stiftelsen, som är den externa finansieringsorganisation som stöder forskarskolan. Studenten kombinerar det regelbundna utvecklingsarbetet med en forskarutbildning och får stöd från en grupp forskare vid Linnéuniversitetet som handledare.

Det finns fortfarande möjlighet till fler industridoktorander inom forskarskolan Data Intensive Applications. Vill du veta mer? Kontakta forsknings- och projektkoordinator Diana Unander.