Med anledning av corona

Information gällande Covid-19 och universitetsbiblioteket

Med anledning av de skärpta rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten har universitetsbiblioteket fortsatt öppet med något begränsade öppettider, begränsad service och möblering som hjälper dig att hålla fysisk distans.

Du hittar bibliotekets aktuella öppettider här. Vi har anpassat vår service och möblering för att hjälpa dig att hålla fysisk distans, men vi uppmanar dig som student att i största möjliga mån plugga hemifrån.

Universitetsbiblioteket på Nygatan i Kalmar har stängt p g a flytt till universitetskajen. Under perioden 23 november-18 januari 2021 hittar du bibliotekets begränsade service i hus Radix, nära Infocenter (Ra1111).

Med anledning av Corona finns en webbsida med information till studenter med samlad information vad som gäller för dig som student vid Linnéuniversitetet.