Jens Agerström installationsföreläser 2019

Årets nya professorer föreläser om sin forskning

I samband med Linnéuniversitetets akademiska högtid fredag 31 januari 2020 kommer nya professorer och hedersdoktorer att hålla installationsföreläsningar om sin forskning. Föreläsningarna äger rum 28-29 januari och är öppna för alla.

I år kommer åtta nya professorer att föreläsa, liksom två av årets hedersdoktorer. Föreläsningar ges i Kalmar tisdag 28 januari och i Växjö onsdag 29 januari. De är öppna för alla och ingen anmälan krävs.

Välkommen att ta del av universitetets forskning inom pedagogik, allmänmedicin, psykiatri, byggteknik, virkeslära, biblioteks- och informationsvetenskap, engelska och matematik.