Händer som håller pusselbitar

Intervju om åldersdiskriminering i Dagens Arena

Stefan Eriksson har intervjuats i Dagens Arena om åldersdiskriminering på arbetsmarknaden:

https://www.dagensarena.se/innehall/aldersdiskriminering-redan-vid-40-ar/