mentor

Extrajobba som mentor till en student med funktionsnedsättning

Studerandeavdelningen söker nu nya mentorer till studenter med funktionsnedsättning, både i Växjö och Kalmar samt på distans.

Vill du bli mentor? Som mentor stöttar du med

• att organisera, strukturera och planera studierna,
• att göra tidsscheman och veckoplanering,
• att uppmuntra studenten till att arbeta självständigt.

Mentorskapet innebär en arbetsinsats på ca 2 timmar per vecka och självklart får du lön för arbetet. 

Att vara mentor är ett givande och roligt uppdrag och även ett bra sätt att förbereda dig inför ditt kommande yrkesliv oavsett inriktning.

Anmäl ditt intresse till samordnarna via funksam@lnu.se. Läs mer om uppdraget på Lnu.se/funksam