Johan Bergh

Johan Bergh ny ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

I egenskap av en av Sveriges ledande experter på hur skogen påverkas av klimatförändringar och skogens klimatnytta har Johan Bergh, professor i skogsskötsel vid Linnéuniversitetet, valts in i KSLA:s skogsavdelning.

– Det är naturligtvis mycket hedrande att bli invald! KSLA är en betydelsefull mötesplats för samtal om olika skogsfrågor och det är även viktigt att Linnéuniversitetet ges möjlighet att synas lite mer.

Det säger Johan Bergh, professor i skogsskötsel vid institutionen för skog och träteknik, om att ha blivit utsedd till ny ledamot i Skogsavdelningen på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA). Akademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet främja jordbruk och skogsbruk.

– Man är med och har möjlighet att diskutera och påverka viktiga sakfrågor. Det finns flera sammankomster varje år och de är oftast oerhört intressanta. Man är som regel även med i olika arbetsgrupper inom KSLA.

Till akademien kommer Johan Bergh att ta med sig ämnen som skogsbrukets kompetensförsörjning, klimatfrågan och hållbarhetsfrågor. Han kommer även att vara en röst för Linnéuniversitetet.

– Den viktigaste framtidsfrågan för skogsbranschen är hur man anpassar skogsbruket till en omvärld som förändrar sig snabbare än någonsin, menar Johan Bergh.

En av Sveriges ledande experter

I KSLA:s beskrivning av Johan Bergh står det att han ”har under 25 år arbetat mycket aktivt med samverkan mellan skogsbruket, myndigheter och omgivande samhälle. Han är en av Sveriges ledande experter på hur skogen påverkas av klimatförändringar och skogens klimatnytta.”. Johan själv ser fler anledningar till att han valts in i akademien.

– Jag tror själv att det delvis beror på expansionen man nu ser på Linnéuniversitetet inom det skogliga och skogsindustriella området. Men även på den stora kompetensförsörjning vi tillhandahåller skogsnäringen, tack vare alla hårt arbetande medarbetare på institutionen för skog och träteknik.

Anor från 1811

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien instiftades 1811. KSLA är en fri och oberoende organisation som arbetar med frågor om jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, skog och skogsprodukter, fiske och vattenbruk, miljö och naturresurser.

Inom akademien finns tre avdelningar: Allmänna avdelningen, Jordbruksavdelningen och Skogsavdelningen. Varje avdelning har 70 platser för svenska och 25 platser för internationella ledamöter under 66 år. Totalt har KSLA 527 svenska och 180 utländska ledamöter.

Johan Bergh och de övriga nyinvalda kommer att motta sina ledamotsbrev vid akademiens 210:e högtidssammankomst som, senarelagd på grund av coronapandemin, äger rum 28 januari 2022.