Illustration av Earth Logic

Jordens överlevnad framför vinst i modebranschen

Vi behöver skapa en mer hållbar modesektor, där jordens överlevnad sätts framför ekonomisk tillväxt. Det är grundtanken i "The Earth Logic Fashion Action Research Plan". Initiativtagare är Mathilda Tham, professor i design vid Linnéuniversitetet, tillsammans med Kate Fletcher, professor i Sustainability Design & Fashion vid University of the Arts, London.

Vi fick en pratstund med Mathilda Tham som berättade mer om projektet.

Vad är Earth Logic?

Earth Logic är en plan och ett upprop till modesektorn, att sätta jordens överlevnad framför vinst. Vi föreslår Earth Logic, det vill säga jordens logik, som kan ersätta logiken för ekonomisk tillväxt. Vi har genomfört flera workshops i Storbritannien och online, och vi förbereder flera projekt för att sprida idéerna. Redan nu har detta blivit kurslitteratur för modeutbildningar internationellt och spridits bland modeföretag och journalister.

Vad är problemet med modeindustrin idag?

Problemet idag är att modet drivs av tillväxt, med ständigt ökande volymer och priser som går ned. Och detta på bekostnad av planeten och hälsan hos de som tillverkar modet.

Vad menar ni med ”Earth first – before profit, before everything”?

Om vi inte sätter planetens överlevnad före allt annat, kommer vi inte lyckas klara den stora omställning som den samlade vetenskapen bara ger oss mindre än ett decennium till. Vi har pratat om de här idéerna länge. Förr sa folk till oss att det är ologiskt att ifrågasätta tillväxten. Nu känner många att det är business as usual som är ologiskt. Det går ju inte att driva modeföretag på en död planet.

Utifrån Earth Logic, hur bör vi förändra vår syn på mode?

Vi bör i alla modebeslut tänka ”hur kan mina eller min organisations aktiviteter bidra till hållbarhet, miljömässigt och socialt?”. Det innebär – vad är hållbarhetscaset för min verksamhet, istället för vad är businesscaset för hållbarhet? Earth Logic-planen ger riktningar för detta arbete.

Earth Logic har gjort det möjligt för oss att driva en strategisk diskussion direkt på paradigmnivå – alltså den logik som driver oss. Om den logiken inte sätter jordens hälsa först och minskar skalan av modet, så blir vinster av teknologisk utveckling etc, hela tiden uppätet av de växande volymerna.

Hur påverkar Coronakrisen modebranschen? Kan den innebära något positivt?

Coronakrisen har påverkat modebranschen på många vis, inte minst för att så mycket är kopplat till globala kedjor. Försäljning har sjunkit dramatiskt, transporter av material har inte kommit fram, produktion har avbokats, vilket lett till att fabriker gått i konkurs och många blivit arbetslösa. Detta handlar om människor som redan innan hade undermåliga villkor och stort försörjningsansvar. 

Krisen visar hur sårbar industrin är och att den trots tillväxtfokus inte har några marginaler. Då många människor är hemma och "klarar sig" utan att shoppa, finns en förhoppning att vi kan se kvaliteter med att konsumera mindre. Vi måste komma ihåg, som Greta Thunberg sagt, att det normala var en kris. Vi kan alltså inte gå tillbaka. Nu handlar det om att bygga ett nytt system som respekterar planetens gränser och ger livsvillkor som är goda för alla människor och arter.

Hur kan Earth Logic användas?

Earth Logic-planen publicerades i december 2019, och finns nedladdningsbar på vår webb. Den omfattar en karta av värderingar att använda i planering och utvärdering av arbete. Den innehåller sex holistiska landskap, inom vilka man kan utveckla mode som sätter jorden först.

Ni medverkar med en workshop under Fashion Revolution Week 2020. Berätta om den!

Under workshopen gör vi en slags resa till de sex holistiska landskapen för Earth Logic-mode. Vi möts i mindre grupper, och diskuterar och genererar idéer. Vi vill konkretisera i handlingar vad vi kan göra på individ- och organisationsnivå.

En artikel om ert projekt i tidningen The Guardian har lästs av 384 000 personer på tre veckor. Hur känns det?

Det har varit fantastiskt att så många läst den. Och detta handlar om att ifrågasätta tiilväxt, vilket ändå får betraktas som väldigt radikalt. Vi har fått respons från många håll i världen, och många frågor från journalister, företag och utbildare.

 

Läs artikel om Earth Logic i tidningen The Guardian
Läs mer om Earth Logic på earthlogic.info och ladda ner planen