Vatten, kanal, kanot

Linnéuniversitetet medverkar under Hållbarhetsveckan

Hållbarhetsveckan/Kalmarsundsveckan är en mötesplats för hållbar utveckling. Här möts forskare, privatpersoner, näringsliv och offentlig verksamhet för att diskutera hållbarhetsfrågor, lära och inspireras av varandra. Hållbarhetsveckan pågår 9-11 september och är i år helt digital, man kan följa allt live eller titta i efterhand.

Kalmarsundsveckan är ett samarrangemang där Linnéuniversitetet samarbetar med flera andra aktörer: Kalmar Energi, Kalmar kommun, Kalmar Vatten, KSRR, Skanska, Kalmarhem  samt Länsförsäkringar Kalmar län och WSP. Tillsammans vill vi bidra till hela regionens hållbarhetsarbete och på så sätt komma närmre FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

Läs mer om Linnéuniversitetets medverkan under Hållbarhetsveckan.

Programmet för hela Kalmarsundsveckan och med alla aktörer finns hos Kalmar Energi.