Hamnliv

Kampradmiljoner ger fortsatt stöd till kultur- och besöksnäringen

Nu i september startar den första av elva kostnadsfria utbildningsmoduler på Linnéuniversitetet för alla verksamma inom kultur- eller besöksnäringen, som på grund av Corona, inte kan arbeta eller driva sin verksamhet fullt ut.

I våras, när konsekvenserna av Corona blev tydliga fick Linnéuniversitetet en förfrågan från Familjen Kamprads stiftelse om att skyndsamt göra något för besöksnäringen.

Med önskemålet följde en donation om sammanlagt 3 miljoner kronor. Av dessa var 2 miljoner öronmärkta för kompetenshöjande insatser för personer som arbetar eller bedriver verksamhet inom kultursektorn eller besöksnäringen. Den sista miljonen är avsedd för forskning bland annat om följdeffekterna för besöksnäringen av covid.

Efter ett par veckors intensivt planeringsarbete i samråd med branschföreträdare, kunde sex utbildningsmoduler erbjudas i Linnéuniversitetets utbud, där varje modul erbjöd 30 platser vardera.

- I stort sett alla moduler fylldes till sista plats. Nu i omgång 2 har vi utvecklat konceptet och utökar utbudet med ytterligare fem moduler som startar löpande under hösten, berättar Katarina Zambrell, prefekt och universitetslektor på Ekonomihögskolan som tillsammans med Kerstin Årmann (ER) ansvarar för projektet.

Dessa så kallade ”instegskurser” är framtagna för att inspirera och bidra till långsiktig och hållbar utveckling för verksamma inom kultur- eller besöksnäringen. Det finns även planer på att erbjuda längre och fördjupade kurser under våren.

En modul motsvarar ungefär 20 timmars studietid och varje deltagare kan läsa en eller flera moduler.

Utbildningen ger inga högskolepoäng, men varje modul avslutas med en reflektion eller annat eget arbete för att få intyg om deltagande.

- Allt är digitaliserat och sker på distans så långt det bara är möjligt. Vi har anpassat kursdelarna så att man i de flesta fall ska kunna gå dem när som helst under den angivna kurstiden.

Tack vare samarbetet med Familjen Kamprads stiftelse är deltagandet helt kostnadsfritt. Inga förkunskaper krävs och anmälan stänger torsdagen innan respektive kursstart.

Mer information om utbudet och anmälan finns på Lnu.se

Utbildningsmoduler HT 2020

 • Mod i motvind - 28/9-2/10
 • Destinationer och besökare: sociala och ekonomiska effekter av Covid-19 – 5/10-9/10
 • Digitalisering inom besöksnäringen - hur, varför och för vem? 12/10-23/10
 • Business Models for the Tourism Industry – 26/10-30/10
 • Sociala medier som kommunikations- och marknadskanal för företag och organisationer – 26/10-30/10
 • Mobilen som produktionsverktyg för fotografi och video – 2/11-6/11
 • Upptäck kulturarvet i ditt närområde – 2/11-13/11
 • Hur kaos och kris öppnar nya vägar – 9/11-13/11
 • Utveckla din affärsidé på ett hållbart sätt – 16/11-20/11
 • Verksamhetsutveckling i konst- och kultursektorn – 23/11-27/11
 • Wellbeing - hållbar turism med fokus på välmående och balans – 30/11-11/12

Kontakt

Katarina Zambrell, universitetslektor, prefekt, Institutionen för marknadsföring Ekonomihögskolan, 070-603 99 79, katarina.zambrell@lnu.se

Kerstin Årmann, projektledare, avdelningen för externa relationer, 070-338 43 11, kerstin.armann@lnu.se