karriärvägledare

Karriär och Karantän?

Låt inte dessa osäkra tider stoppa din karriärplanering!

Vi på Karriärvägledningen stöttar dig i frågor kring karriär, jobb och arbetsmarknad.

Kontakta oss direkt eller mejla dina frågor och funderingar till karriar@lnu.se