Concurrences

Sök till masterprogram i koloniala och postkoloniala studier

Vi lever i en tid då frågor om klimaträttvisa, globala migrationsflöden och militariserade landskap dagligen påminner oss om ett kolonialt förflutet och dess arv i samtiden. Vår värld är formad av koloniala erövringar och diskurser, och konsekvenserna av dominans och underordning inom globala imperier. Programmet analyserar koloniala och postkoloniala uttryck och konsekvenser i det förflutna och idag.

Sista dag för anmälan 15 april, 2021!