Kugghjul

Kvinnors företagande avgörande för livet på landet

Professor Malin Tillmar ingår i en forskargrupp, EMBLA, som undersöker kvinnors företagande på landsbygden.

Nyligen presenterade forskargruppen en film där företagare på landsbygden själva berättar om sin verksamhet (ca 20 min).

Gruppen leds av Helene Ahl, professor i företagsekonomi vid Jönköping University, och hon har intervjuats om EMBLAs studier i "Forskning & Framsteg". Hela intervjun går att läsa här: https://fof.se/artikel/kvinnors-foretagande-avgorande-for-livet-pa-landet

Vill du veta mer om forskningsprojektet "Kvinnors företagande på landsbygder" finns mer information här: https://lnu.se/forskning/sok-forskning/forskningsprojekt/projekt-kvinnors-foretagande-pa-landsbygder/

---------

Flera nyheter om projektet:

https://vertikals.se/hlk-guestblog/2020/05/25/kvinnors-foretagande-skapar-en-levande-landsbygd/

https://blogg.slu.se/kunskapscentrum-for-landsbygder/2020/05/25/kvinnors-foretagande-skapar-en-levande-landsbygd/

https://ju.se/center/encell/nyheter/nyheter/2020-05-25-kvinnors-foretagande-betyder-mycket-for-landsbygden.html