hand belyst av ultraviolett ljus

Laborationer i naturvetenskap för skolan kopplar till coronasituationen

Träffen i nätverket för lärare i naturvetenskap och teknik (NOT-nät), för lärare som arbetar med naturvetenskap och teknik, fick bli digital på grund av coronaviruset. Då skapade Katrin Lindwall och Barbro Tyrberg laborationer som knyter ihop naturvetenskap med läget i samhället just nu.

– Samhällsfrågor med koppling till naturvetenskap intresserar oss mycket. Vi vill peka på möjligheter att ta tillvara det som händer runt eleverna och i samhället, och visa hur detta kan användas inom undervisning i naturvetenskap och teknik. Och vad är mer aktuellt än Corona just nu?

Det säger Katrin Lindwall, adjunkt vid institutionen för datavetenskap och medieteknik vid Linnéuniversitetet. Hon och kollegan Barbro Tyrberg vid avdelningen för NT-didaktik driver tillsammans Nätverk för lärare i naturvetenskap och teknik (NOT-nät), ett nätverk för lärare som arbetar med naturvetenskap och teknik.

Sagt och gjort. När vårens träff i nätverket fick bli digital på grund av coronaläget, gjorde Barbro och Katrin det bästa av situationen och skapade vad de kallar ”laborationer i coronatider”. På träffen, som sker i mötesverktyget Zoom, kommer de att gå igenom fyra olika enkla och konkreta laborationer de skapat, vilka alla har koppling till coronaviruset och kan användas av lärarna i deras klasser.

Varför tvättar vi händerna?

– Eleverna möter Corona och Covid-19 på många sätt och vi vill ge dem konkret insikt i att kunskap i naturvetenskap och teknik hör hemma i sammanhanget. Varför tvättar vi händerna och varför ska vi hålla på en viss tid? Varför räcker det inte med bara vatten? Och så har ju toapapper som, egentligen utan anledning, hamnat i fokus – varför är det bra med just toapapper på toaletten?

– Själva laborationerna blev till hemma i tvättstugan under en semester som blev inställd av coronaskäl. Då gällde det ju att göra något som var roligt av, och i, den uppkomna situationen, säger Barbro Tyrberg.

Träffen äger rum på onsdag 6 maj klockan 15 och är öppen för alla som är intresserade.

– Träffen lockar inte bara lärare från vårt närområde. Vi har fått anmälningar från till exempel Bohuslän, Västerbotten och Stockholmsregionen, säger Katrin Lindwall.