Vackra höstfärger som inspiration för höstens fortbildning

Lärarlyftet hösten 2020

Genom Lärarlyftet kan du som är lärare komplettera din legitimation med fler behörigheter. På Linnéuniversitetet finns program och kurser som ingår i Lärarlyftet.

Speciallärarutbildning via Lärarlyftet

Du som har lärarexamen eller förskollärarexamen som enligt behörighetsförordningen utgör grund för avsedd behörighet kan läsa speciallärarutbildningen inom Lärarlyftet.

Linnéuniversitetets program inom Lärarlyftet ht 20
- Speciallärarprogrammet, specialisering mot matematikutveckling
- Speciallärarprogrammet, specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling
- Speciallärarprogrammet, specialisering mot utvecklingsstörning

Ansökningstid 16 mars till 15 april.

Mer information om Lärarlyftet

Läs mer om Linnéuniversitetets program och kurser i Lärarlyftet

Läs mer om Lärarlyftet på Skolverkets webbplats

På sidan ovan finns även de blanketter som skolhuvudmannen ska skriva under inför ansökan.