Dinglande ben med glada färger på skor och byxor

Lärarstudenter välkomnas till Växjös skolor och förskolor

Med anledning av den oro bland studenter som uppstått i och med att många lärarstudenter i Växjö kommun nu går in i en period med verksamhetsförlagd utbildning (VFU), har smittskyddet Kronoberg, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Växjö kommun och Linnéuniversitetet träffats för att gemensamt diskutera frågan hur VFU:n kan genomföras på ett smittsäkert sätt.

Den verksamhetsförlagda utbildningen är en central del av studenternas utbildning och möjligheterna att genomföra den vid ett annat tillfälle i utbildningen är begränsad.

Gemensamt gör vi bedömningen att VFU kan genomföras, förutsatt att gällande allmänna råd och rekommendationer noggrant följs. Växjö kommun välkomnar därmed studenterna till sin förskole- och skolverksamhet.

Alla studier vid Linnéuniversitetet är frivilliga och det är upp till varje enskild student att följa sin utbildningsplan. Endast de studenter som tillhör en riskgrupp uppmanas att avstå från att delta i planerad VFU.

Linnéuniversitetet tillämpar denna grundhållning för all verksamhetsförlagd utbildning.

Peter Aronsson, rektor Linnéuniversitetet
Christian Blomkvist, smittskyddsläkare Region Kronoberg
Maria Arnholm, landshövding Kronobergs län
Pernilla Tornéus, ordförande, utbildningsnämnden Växjö kommun