Ordförande i utbildningsnämnden i Kalmar kommun, Lasse Johansson delar ut pris för bästa verksamhetsnära arbete 2020..

Lärarstudenters uppsatser hyllades och fick utmärkelser

I rådande tid med distansundervisning genomfördes den 4 juni en digital presentation av uppsatser som har skrivits inom den verksamhetsintegrerade lärarutbildningen.

Solen strålade i Kalmar när representanter från lärarutbildningen och ordföranden i utbildningsnämnden i Kalmar kommun, Lasse Johansson, delade ut pris för bästa verksamhetsnära arbete. – Det är andra året priset delas ut, och det är våra VI-kommuner som står bakom, säger programansvarig Katarina Herrlin. Juryn utgjordes av lärare ute på våra VI-skolor.

Studenterna tillhör den verksamhetsintegrerade lärarutbildningen (VI-profil) med inriktning fritidshem, inriktning förskoleklass och årskurs 1-3 och inriktning årskurs 4-6. De självständiga arbetena har haft temat: Självständiga arbetens bidrag till undervisning på fritidshemmet och i skolan. Det har exempelvis handlat om det fritidspedagogiska området, svenska, matematikdidaktik, naturorienterande ämnen/teknik och engelska.

Prisade studenter

  • Amanda Harrysson och Christopher Ramqvist (inriktning fritidshem).

  • Lillemor Fridlund och Louise Rosenqvist (inriktning förskoleklass och årskurs 1-3).

  • Emma Arvidsson och Katarina Petersson (inriktning årskurs 4-6).

Mer information

Katarina är programansvarig för VI-profilen som har utvecklats i Kalmar. Inför hösten utökas konceptet med skolor i Blekinge och Kronoberg och förhoppningen är att fler och fler skolor i regionen ska samarbeta med Linnéuniversitetet i verksamhetsintegrerade utbildningar.

Katarina Herrlin
E-post: katarina.herrlin@lnu.se
Telefon: 0480-446756

Fotograf den 4 juni: Frida Svensson, Linnéuniversitetet