Inspirerande lektion i skolsal

Linnéuniversitetet utvecklar verksamhetsintegrerade lärarutbildningar i samarbete med regionen

Hösten 2020 startar verksamhetsintegrerade utbildningar (VI-profil) i grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem, årskurs F-3 och årskurs 4-6. Den teoretiska utbildningen genomförs i Kalmar eller Växjö och de praktiska inslagen genomförs i arbetslag i några av regionens utsedda VI-skolor. Här presenteras vilka inriktningar som tillhör de olika studieorterna.

Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem, verksamhets­integrerad profil

Programmet består av studier inom det fritidspedagogiska området. Ett självständigt arbete inom området ingår i utbildningen. Därutöver ingår studier om centrala kunskaper för lärare till exempel läroplansteori, vetenskapsteori, sociala relationer, konflikthantering och ledarskap samt bedömning och utvärdering.

I programmet ingår dessutom en valbar kurs på 30 hp i något praktiskt eller estetiskt ämne. Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) görs i olika perioder som sprids över tid. Du kommer att tillhöra ett arbetslag på en skola i kommunen. Vid den utsedda VI-skolan genomför du din VFU och två verksamhetsintegrerade dagar varannan vecka.

Verksamhetsintegrerad profil inriktning fritidshem studieort Kalmar, Karlskrona eller Oskarshamn

Grundlärarprogrammets inriktning fritidshem, verksamhets­integrerad profil, har studieort Kalmar, Karlskrona eller Oskarshamn. Du kommer att tillhöra ett arbetslag vid en skola i kommunen. Vid den utsedda VI-skolan genomför du din VFU och två verksamhetsintegrerade dagar varannan vecka. Samtliga teoretiska kursmoment är förlagda till Linnéuniversitetet i Kalmar.

Läs mer om grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem/verksamhets­integrerad profil studieort Kalmar

Läs mer om grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem/verksamhets­integrerad profil studieort Karlskrona

Läs mer om grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem/verksamhets­integrerad profil studieort Oskarshamn


-----
På campus Växjö finns det ordinare grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem

Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, verksamhets­integrerad profil

För lärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, är kunskaper om läs-, skriv- och matematikutveckling samt barns kommunikation och språkutveckling viktigt. I matematikundervisningen är det betydelsefullt att kunna utgå från och knyta an till barns perspektiv. I undervisning i engelska läggs betoning på kommunikation. Studier i samhällsorientering, naturorientering och teknik ingår också i utbildningen. Därutöver ingår studier om centrala och generella kunskaper för lärare, exempelvis utveckling och lärande, läroplansteori, sociala relationer, bedömning och ledarskap.

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) görs i olika perioder som sprids över tid. Du kommer att tillhöra ett arbetslag på en skola i kommunen. Vid den utsedda VI-skolan genomför du din VFU och två verksamhetsintegrerade dagar varannan vecka.

Verksamhetsintegrerad profil inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, studieort Kalmar eller Karlskrona

Grundlärarprogrammets inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, verksamhets­integrerad profil, har studieort Kalmar eller Karlskrona. Du kommer att tillhöra ett arbetslag vid en skola i kommunen. Vid den utsedda VI-skolan genomför du din VFU och två verksamhetsintegrerade dagar varannan vecka. Samtliga teoretiska kursmoment är förlagda till Linnéuniversitetet i Kalmar.

Läs mer om grundlärarprogrammet, förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3,/verksamhets­integrerad profil studieort Kalmar

Läs mer om grundlärarprogrammet, förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3,/verksamhets­integrerad profil studieort Karlskrona

-----
På campus Växjö finns det ordinare grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, verksamhets­integrerad profil

I programmet läggs tyngdpunkt vid ämnesstudier i svenska, matematik, engelska. Du studerar centrala och generella kunskaper för lärare, som till exempel utveckling och lärande, läroplansteori, vetenskapsteori och forskningsmetodik, sociala relationer och ledarskap samt betyg och bedömning. Vetenskapligt skrivande tränas tidigt i utbildningen och finns tillsammans med forskningsmetodik genomgående i utbildningens kurser. En kurs i vetenskapsteori och forskningsmetodik riktas specifikt mot de två självständiga arbetena som ingår.

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) görs i olika perioder som sprids över tid. Du kommer att tillhöra ett arbetslag på en skola i kommunen. Vid den utsedda VI-skolan genomför du din VFU och två verksamhetsintegrerade dagar varannan vecka.

Verksamhetsintegrerad profil inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 studieort Kalmar, Karlskrona, Oskarshamn eller Växjö

Läs mer om grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 studieort Kalmar

Du som blir antagen med studieort Kalmar, kommer att tillhöra ett arbetslag på utsedda skolor i Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga och Nybro kommun. Vid den utsedda VI-skolan genomför du din VFU och två verksamhetsintegrerade dagar varannan vecka.
Samtliga teoretiska kursmoment är förlagda till Linnéuniversitetet i Kalmar.

Läs mer om grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 studieort Karlskrona

Du som blir antagen till någon av grundlärarprogrammets inriktningar med studieort Karlskrona, kommer att tillhöra ett arbetslag vid en skola i Karlskrona kommun. Vid den utsedda VI-skolan genomför du din VFU och två verksamhetsintegrerade dagar varannan vecka. Samtliga teoretiska kursmoment är förlagda till Linnéuniversitetet i Kalmar. 

Läs mer om grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 studieort Oskarshamn

Du som blir antagen till inriktningen med studieort Oskarshamn, kommer att tillhöra ett arbetslag vid en skola i Oskarshamns kommun. Vid den utsedda VI-skolan genomför du din VFU och två verksamhetsintegrerade dagar varannan vecka. Samtliga teoretiska kursmoment är förlagda till Linnéuniversitetet i Kalmar.

Läs mer om grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 studieort Växjö

Du som blir antagen till inriktningen med studieort Växjö, kommer att tillhöra ett arbetslag på utsedda skolor i Alvesta, Tingsryd och Växjö kommun. Vid den utsedda VI-skolan genomför du din VFU och två verksamhetsintegrerade dagar varannan vecka. Samtliga teoretiska kursmoment är förlagda till Linnéuniversitetet i Växjö