Entreprenörskap

Lars Lindkvist på det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur

Under fyra dagar i februari arrangerades det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur i Eskilstuna. Konventets fokus är att belysa konsten och kulturens roll som motor i ett hållbart och inkluderande samhälle, samt synliggöra regionernas roll.

Lars Lindkvist, professor i organisation och ledarskap, medverkade i seminariet Hållbar kultur. Tillsammans med Osiel Ibánez, utvecklingsstrateg Stockholms konstnärliga högskola, och Nina Wormbs, professor i teknikhistoria på KTH, diskuterade han ämnet med olika infallsvinklar.

Seminariet kan ses i sin helhet här: https://www.kulturradet.se/nyheter/2020/folk-och-kultur-i-backspegeln/ (Lars medverkar i det andra seminariet längst ned på webbsidan).

Bild från seminariet
I seminariet Hållbar kultur diskuterade tre experter ämnet med olika infallsvinklar i ett samtal lett av journalisten Ika Johannesson. Medverkande: Lars Lindkvist, professor Linnéuniversitetet, Osiel Ibánez, utvecklingsstrateg Stockholms konstnärliga högskola, och Nina Wormbs, professor i teknikhistoria på KTH.