Celed skog

Småländskt ledarskap på Möbelriksdagen

När det svenska möbelklustret samlas till Möbelriksdagen i Växjö den 5 mars diskuteras också ledarskap.

Centrum för ledarskap i Småland och projektet "Ledarskap och entreprenörskap i Småland" deltar med ett eget seminarium.

Mot bakgrund av möbelbranschens stora strukturförändringar ställer vi frågan hur ett ”redit” och jordnära ledarskap kan bygga attraktiva och framgångsrika företag.

Från Linnéuniversitetet medverkar Magnus Forslund och Pär Vasko, den senare dessutom är möbelklustrets doktorand.

Du som är nyfiken på vad som utmärker småländskt ledarskap men som inte deltar i Möbelriksdagen, kan få ett smakprov från forskarluncherna i Pukeberg.