Integration

Stor framgång för Linnéuniversitetet när årets utfall av Linnaeus-Palmeprogrammet presenterades

Universitets- och högskolerådet (UHR) har precis offentliggjort beviljade projekt inom Linnaeus-Palme Partnerskap 2020/2021 och resultatet var en stor framgång för Linnéuniversitetet. Samtliga 16 inskickade ansökningar blev beviljade, vilket innebär nästan 5 miljoner kronor för utbyten och samarbeten med universitet i låg- och medelinkomstländer. Totalt beviljades 89 nya projekt, vilket innebär att Lnu står för 18 % av samtliga beviljade projekt bland svenska lärosäten. ”- Detta befäster att Lnu är ett av Sveriges mest ambitiösa och drivna universitet när det kommer till den här typen av samarbeten. Vi ska vara stolta som lärosäte att vi har lärare på Lnu som lägger ner allt detta arbete för våra studenter”, säger Linus Karlsson på avdelningen för externa relationer som är samordnare för LP-programmet på Lnu.

Samarbeten i Indien, Ghana, Kenya, Colombia och Vietnam finns bland de beviljade projekten. För en fullständig lista, se Medarbetare.

Linnaeus-Palme är ett SIDA-finansierat program som administreras av UHR. Syftet är att stärka partnerskap mellan svenska lärosäten och lärosäten i låg- och medelinkomstländer, bidra till institutionell kapacitetsutveckling och bredda intresset för utvecklingssamarbete hos unga. Utöver det strävar UHR också efter att internationellt utbyte och partnerskap ska bidra till högre kvalitet i utbildningen.