Heli Peltola

Linnéakademiens Forskningsstiftelse prisar finska skogsforskaren Heli Peltola

Professor Heli Peltola tilldelas Carola och Carl-Olof Ternryds utmärkelse för sin forskning inom hållbar förvaltning av de nordiska skogarnas ekosystem i ett föränderligt klimat. Utmärkelsen, som är på 1 miljon kronor, delas med institutionen för skog och träteknik vid Linnéuniversitetet.

Carola och Carl-Olof Ternryds utmärkelse för framstående insatser inom skogsnäringen samt utbildning, forskning och utveckling vid Linnéuniversitetet delas ut vartannat år. Utmärkelsen går till personer som gjort betydelsefulla insatser inom områden som hör till skogsnäringen, främst träförädling. En del av beloppet tillfaller en enskild forskare och den andra delen en institution inom fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet, för att etablera ett långsiktigt samarbete inom forskning och utbildning med forskaren.

Utmärkelsen delas nu ut för tredje gången och består i år av totalt 1 miljon kronor. Den enskilda delen omfattar 400 000 kronor och tilldelas Heli Peltola, professor i skogsvetenskap vid School of Forest Sciences, University of Eastern Finland.

– Priset betonar vikten av min forskning kring vetenskapliga lösningar för hållbar och anpassningsbar skogsförvaltning, och skogsbrukets roll för att minska klimatförändringarna. Det är forskningsintressen som våra universitet delar och jag är övertygad om att vi kan utveckla framgångsrika samarbeten och nätverk, till exempel vetenskapliga artiklar, forskarutbyten och projekt, säger Heli Peltola.

– Personligen skulle jag vilja ta ett sabbatsår för att fokusera på forskning. Dessutom uppdatera min 40 år gamla timmerstuga, för att säkra dess långsiktiga koldioxidlagring.

Utökat internationellt samarbete

Den andra delen av utmärkelsen går till institutionen för skog och träteknik. Institutionen tilldelas 600 000 SEK för utbyte och samarbete med professor Heli Peltola och hennes forskargrupp.

– För oss innebär utmärkelsen ett utökat internationellt samarbete som stärker den skogliga forskningen och utbildningen. Vi har många kopplingar till Heli Peltola och hennes forskning, inom områden som hur klimatet påverkar skogen, skogens klimatnytta, ekofysiologi, modellering av skogsskötsel, tillväxt och risk för skogsskador. Jag ser även stora möjligheter till gemensamma utbildningsinsatser, säger Jimmy Johansson, prefekt vid institutionen för skog och träteknik.

På grund av coronapandemin har en enkel ceremoni hållits digitalt via mötesverktyget Zoom – se ett referat från den nedan. Avsikten är att, när omständigheterna så tillåter, hålla en högtidligare ceremoni på plats i Växjö.

Motiveringen från Linnéakademiens Forskningsstiftelse

”Professor Heli Peltola är en ledande forskare inom hållbar förvaltning av de nordiska skogarnas ekosystem under förändrade klimatförhållanden och effekterna på skogsproduktion och riskhantering. Hennes forskning omfattar även adaptiva förvaltningsstrategier och de möjligheter som skog och skogsbruk erbjuder för att mildra klimatförändringen. Hennes forskning använder modeller av skogsekosystem och verktyg för livscykelbedömning. Hon har under de senaste 25 åren utfört högkvalitativ forskning med ett stort antal publicerade artiklar i högt rankade tidskrifter. Hennes forskning har en stark koppling till undervisningen och forskningen vid institutionen för skog och träteknik.”

 

FILM: Från Zoom-ceremonin med Fredrik Åberg, ordförande i Linnéakademiens Forskningsstiftelse, Heli Peltola och Jimmy Johansson