Teleborgs slott

Digital Linnédialog 10 februari 2021

Linnédialogen är en mötesplats för regionens skolchefer, som har ägt rum i februari sedan 2016. Våren 2021 genomförs dagen digitalt. Tema för Linnédialogen 2021: Professionsutveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, hur går det till?

Anmälan är nu öppen till Linnédialogen som äger rum den 10 februari 2021.

Syftet med Linnédialogen är att stärka samverkan mellan Linnéuniversitetet och skolhuvudmän i regionen för att tillsammans främja utveckling av skolväsendet, lärarutbildning och fortbildning av yrkesverksamma inom förskola och skola. Vi ser fram emot ett digitalt möte med skolchefer från Blekinge, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län, för att diskutera årets tema: Professionsutveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, hur går det till?

Att arbeta för att stärka professionsutveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är en gemensam angelägenhet för regionens skolhuvudmän och Linnéuniversitetet. Det behövs ett delat ägarskap av de frågor som har identifierats som nödvändiga att prioritera i både pågående och kommande förbättringsarbete.

ULF (Utveckling, Lärande och Forskning) är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen mellan år 2017 och 2021. Försöks-verksamheten ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.
Resultaten från ULF-insatser som syftat till både professions- och verksamhetsutveckling presenteras av Daniel Hjertqvist skolområdeschef Nybro kommun samt av Katarina Herrlin och Ulla Karin Nordänger från Linnéuniversitetet.
Information om Linnéuniversitetets ULF-verksamhet

Dagen kommer att genomföras via verktyget Zoom. Vi startar kl. 08.30 och avslutar kl. 12.00. Vi kommer att varva presentationer och dialoger. Anmäl er senast den 25 januari.

Information och anmälningsformulär inför Linnédialogen den 10 februari 2021

Information från tidigare Linnédialoger

Varmt välkomna önskar Nämnden för lärarutbildning (NLU) och Regionalt utvecklingscentrum (RUC).