Elaheh Jalilzadehazhari

Stora Linnéstipendiet till forskning om hållbara byggprocesser

Kalmar och Växjö kommuners stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling tilldelas i år Elaheh Jalilzadehazhari, Institutionen för skog och träteknik, för projektet "A Novel Method to Increase Value when designing or renovating buildings".
Stipendiet ska stödja Linnéuniversitetets forskning inom hållbar ekologisk utveckling. Det är avsett för tillämpad forskning som bidrar till minskad miljöpåverkan och att jordens resurser räcker till för kommande generationer.

Linnéstipendiet delades i år ut för tionde året i rad och rektor Peter Aronsson säger att han är glad och tacksam för att Kalmar och Växjö kommuner sett till att det har kommit till.

Juryns motivering till vinst lyder:

”Byggbranschen står inför en stor utmaning med cirka en femtedel av Sveriges koldioxidutsläpp. Med ett ökat byggande är behovet stort av att skapa goda och hållbara livsmiljöer.  Elaheh Jalilzadehazhari adresserar en aktuell fråga inom byggsektorn och optimerar utifrån ett helhetsperspektiv värdet av miljönytta, boendemiljö, välbefinnande och ekonomi. Projektet syftar till att utveckla en ny metod som stöd för beslutsfattande i byggprocesser. Detta genom att kombinera utvärdering av inomhusmiljö, livscykelanalys och livscykelkostnad i byggnader. Metoden skapar förutsättningar för bättre samarbete mellan aktörer i byggprocessen. Resultatet kommer att ge konkret nytta genom produktutveckling och samverkan med branschen i regionen.  Kunskap sätts i rörelse för en hållbar samhällsutveckling”.

– Stipendiet för mig betyder att mitt arbete har betydelse och att hårt arbete lönar sig säger Elaheh Jalilzadehazhari.

Detta år var det totalt 11 inskickade bidrag, en ökning från tidigare år vilket visar att intresset för hållbarhet har ökat under dessa tio år som stipendiet funnits.

Juryn får ta ställning till två kandidater som plockats fram genom en nomineringsprocess.

Den kandidat som kom på andra plats var Emil Fridolfsson, forskningsamanuens vid Institutionen för biologi och miljö, med sitt projekt  ”Styr tarmfloran utbrotten av laxdöd”, som handlar om tiaminbrist hos olika fiskarter i Östersjön.

Emil tilldelas ett resestipendium på 25.000 kronor från Linnéuniversitetet

Prisutdelningen äger rum i samband med Linnéuniversitetets Akademiska högtid den 31 januari. Prissumman för Kalmar och Växjö kommuners stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling är på 500.000 kronor.

Bild på Linnéstipendiets jury

Juryn för Linnéstipendiet består av:

  • Magnus Wåhlin (ersätter Anna Tenje) , Kommunstyrelsens ordförande, Växjö kommun
  • Johan Persson, Kommunstyrelsens ordförande, Kalmar kommun
  • Peter Aronsson, rektor, Linnéuniversitetet
  • Jane Wågsäter, Hållbarhetsansvarig Länsförsäkringar Kalmar län
  • Kristina Altner, Enhetschef hållbarhet, Södra